Corporate Social Responsibility

CSR: Fra vidensdeling til miljøhensyn

Procudan er en ansvarsfuld fødevarevirksomhed. Vi tager ansvar for os selv samt vores løsninger og produkter, og vi påtager os også et samfundsansvar, der blandet andet dækker vidensdeling og miljøhensyn.

Vi har udviklet en etisk forsvarlig forsyningskæde, hvor de strenge krav til bæredygtighed og socialt ansvar hos vores samarbejdspartnere og producenter går hånd i hånd med fødevaresikkerhed.

Kravene er beskrevet i vores Code of Conduct, der er baseret på principperne i FN Global Compact med krav til bl.a. børnearbejde, menneskerettigheder, forskelsbehandling, antikorruption, miljø og sikkerhed.

Se vores CSR-politik.

Bæredygtige for fremtiden

Jordens ressourcer er værdifulde i mere end én forstand, og de bør derfor anvendes ansvarligt. Med fokus på optimal brug af råvarerne er vi med til at mindske mængden af spild- og restprodukter og sikre videreanvendelse af råvarer som et alternativ til at smide dem ud.

Vi prioriterer bæredygtighed og miljøhensyn gennem hele forsyningskæden.

Aktiv del af lokalsamfundet

Procudan er aktive i lokalsamfundet. For at støtte op om de lokale foreninger bidrager vi med støtte og sponsorater, som kommer lokallivet til gode og understøtter et aktivt fritidsliv.

Uddannelse og generering af ny viden er en af grundstenene. Derfor er vi godkendt som praktikplads og indgår i samarbejder med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner, hvor vi i fællesskab inspirerer og deler vores viden.

En sund og sikker arbejdsplads

Det skal være sundt at gå på arbejde, både fysisk og psykisk, og det sunde psykiske arbejdsmiljø er et fælles ansvar.

Sikkerhed er absolut topprioritet i vores daglige arbejde, og vi optimerer og evaluerer løbende processer. Medarbejderne videreuddannes, så de bliver klædt på med den nyeste viden og værktøjer.

Trivsel er en grundlæggende værdi i Procudan.

Skal vi tale sammen?