Corporate Social Responsibility

CSR: At have respekt og tage ansvar


At tage ansvar og udvise respekt ligger dybt i vores historie og måde at drive virksomhed på.

For os handler respekt om at være bevidst om, at alle har en rolle og kan bidrage, når det handler om at udvikle værdi i fællesskab. At have og udvise respekt drejer sig for os om at tage hensyn i ordets bedste forstand.

Hensyn og respekt er på mange måder den eneste vej frem, når vi skal spille hinanden gode i kampen for stadigt bedre løsninger. Når vi sammen skal sikre overensstemmelse mellem det lovede og det leverede.

Gode og langsigtede løsninger bygger på hensyn hele vejen rundt.

Kun på den måde udvikler vi reelt værdi for alle. 

Jordens ressourcer er værdifulde i mere end én forstand, og de bør derfor anvendes hensynsfuldt.

Med fokus på optimal brug af råvarerne er vi med til at reducere mængden af spild- og restprodukter og sikre videreanvendelse af råvarer som et alternativ til at smide dem ud.

Vi prioriterer bæredygtighed og miljøhensyn gennem hele forsyningskæden

Vi har udviklet en etisk forsvarlig forsyningskæde, hvor de strenge krav til bæredygtighed og socialt ansvar hos vores samarbejdspartnere og producenter går hånd i hånd med fødevaresikkerhed.

Kravene er beskrevet i vores Code of Conduct, der er baseret på principperne i FN Global Compact med krav til blandt andet børnearbejde, menneskerettigheder, forskelsbehandling, antikorruption, miljø og sikkerhed.

Fire mål i fokus


Vi har i Procudan valgt at arbejde med fire af FN’s Verdensmål.

For hvert mål arbejder vi med håndgribelige initiativer, hvor vi kan sætte vores ressourcer i spil og gøre en forskel.

        

 Vores initiativer er, at:

 • sikre tilgængelige fødevarer via sourcing fra hele verden
 • sikre og følge op på at vores partnere og producenter lever op til de aftalte standarder
 • efterleve krav til fødevaresikkerhed og lovgivning

Målet er, at vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed, forbedre ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

Læs mere om verdensmål 2 her.


Case: Højeste fødevarecertificering – det viser hvem vi er

Vi er stolte af, at vores løsninger er resultatet af en kompromisløs tilgang til kvalitet, hvor certificeringerne er beviset på vores store kvalitetsarbejde.

Vi har højeste fødevarecertificering på Global Food Safety Initiative-niveau (GFSI) samt den højeste smiley-status i den danske smiley-ordning.

 

 Vores initiativer er, at:

 • ansætte flexjobbere med respekt for den enkeltes skånehensyn
 • samarbejde med Kolding Kommune om praktikpladsindsatser med løbende dialog og arbejdsprøvning af personer på kanten af arbejdsmarkedet
 • tage ansvar for uddannelse af unge
 • tage ansvar for den enkelte medarbejders trivsel med job-status, trivselsundersøgleser og arbejdspladsvurderinger
 • sikre løbende kommunikation og information til medarbejderne
 • ansætte medarbejdere baseret på personlige og faglige kompetencer
 • forbyde diskrimination på baggrund af alder, køn, race eller religion

Målet er, at vi skal fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde for alle

Læs mere om verdensmål 8 her.

Bonusinfo

I 2021 var 7% af medarbejderne i Procudan flexjobbere og
12% i 2021 var studerende under uddannelse.

Desuden er over halvdelen af vores medarbejdere kvinder –
såvel blandt medarbejdere som i ledergruppen.


Case: Fra praktikplads til fast job

Laborant, Maria Del Mar Caparrós Morales, er et godt eksempel på, at et virksomhedsbesøg kan gavne den studerende.

Maria fik indsigt, kendskab og interesse i Procudan efter at have været på virksomhedsbesøg.

Virksomhedsbesøget resulterede i en praktikplads, en færdig opgave og en fastansættelse hos Procudan, hvilket har været værdifuldt for Maria og ikke mindst værdiskabende for os.

 Vores initiativer er, at:

 • vælge miljøvenligt el, som sikrer, at VE-oprindelsesgarantierne kommer fra uspecificerede nordiske vindmøller

 • indføre genanvendelige containere til flydende fødevarer
 • reducere vandforbruget med 80% pr. container, der vaskes
 • udskifte lys på lager og i produktionsområde til LED lysstofrør med længere levetid, hvilket medfører en reducering med 65% af elforbrug til belysning i virksomheden
 • udskifte køler i ProCera ostevoks produktionen til nyt og miljøvenligt køleanlæg med varmegenindvinding som genererer en samlet energibesparelse på 65% i forhold til den gamle køler
 • affaldssortere og genbruge affald og overskudsprodukter

Målet er, at sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

Læs mere om verdensmål 12 her.


Case: Innovativt udviklingsprojekt med fokus på arbejdsmiljø og arbejdsgange

Vi ser ind i en innovativ fremtid, hvor de manuelle processer i produktionen udskiftes med nye og spændende teknologier til gavn for arbejdsmiljø og arbejdsgange.

Projektet startede i samarbejde med Teknologisk Institut, hvor en GTS-specialist kom forbi for at vurdere processerne, afdække udfordringerne samt få indblik i automatiseringsløsningerne.

Specialisten havde stor indsigt i, og forståelse for, de udfordringer, som vi havde. Udfordringer med at løfte glatte og tunge plader på 5kg, pakke i papkasser og sætte papkasser på paller. Disse udfordringer blev taget op, og de mange gode inputs til automatisering af processerne, er allerede sat i værk.

 

 Vores initiativer er, at:

 • sikre at de ingredienser og emballager vi indkøber stammer fra producenter med respekt for og ageren efter grundlæggende menneskerettigheder
 • foretrække leverandører som er medlem af Sedex
 • have styr på det fundamentale ift. foreningsfrihed og ligestilling på tværs af køn, alder, race og religion
 • løbende at undersøge både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen
 • skabe trivsel og sikre en flad kultur på arbejdspladsen
 • dække alle medarbejdere af en overenskomst i ansættelseskontrakterne

Målet er, at vi skal støtte fredelige og inkluderende samfund, give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer. 

Læs mere om verdensmål 16 her.


Case:  Fokus på kerneværdier med perspektivering til sportens verden

Vores identitet bygger på fire værdier: Proaktivitet, Respekt, Effektivitet og Trivsel.

De forskellige kerneværdier blev formidlet til årets nytårskur i januar 2022, hvor kernefortællingen blev perspektiveret til sportens verden.

Et team skal formå at samarbejde, spille hinanden gode og have fokus på egne og hinandens styrker og svagheder.

Aktiv del af lokalsamfundet


Vi er en aktiv del af lokalsamfundet. Med støtte og sponsorater til flere lokale foreninger, bidrager vi til udvikling af lokallivet og et aktivt fritidsliv.

Uddannelse og generering af ny viden er en af grundstenene i udviklingen af værdi i fællesskab.

Derfor er vi godkendt som praktikplads, og vi indgår i samarbejde med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner, hvor vi i fællesskab inspirerer og deler vores viden.

Læs mere om tidligere praktikanter:Vi sponserer:

       

              

En sund og sikker arbejdsplads


Det skal være sundt at gå på arbejde, både fysisk og psykisk, og det sunde arbejdsmiljø er et fælles ansvar.

Trivsel og passion hænger tæt sammen for os. Når noget og nogen trives, så er det fordi, at det udvikler sig, og har det godt.

Vi ønsker, at trivslen skal være tydelig i alt, hvad vi beskæftiger os med.

Glæden ved det gode samarbejde, samværet og samskabelsen vokser og udvikler sig positivt, når passionerede mennesker mødes og udvikler værdi i fællesskab.

Trivsel er for os et spørgsmål om, at vi giver plads til, at de gode idéer, løsninger og relationer spirer og vokser sig sunde, stærke og værdifulde. 

Sikkerhed er absolut topprioritet i vores daglige arbejde, og vi optimerer og evaluerer løbende processer. Medarbejderne videreuddannes, så de bliver klædt på med den nyeste viden og værktøjer, som kan bidrage til en god, sund og sikker arbejdsplads.

Du kan læse mere om trivsel og de andre grundlæggende værdier for arbejdet i Procudan via knappen herunder.