Arbejde hos Procudan

Ledige stillinger

Produktionsmedarbejdere

Udvikling og trivsel i fællesskab

Trivsel og passion hænger tæt sammen for os. Når noget og nogen trives, så er det fordi, at det udvikler sig, og har det godt.

Vi ønsker, at trivslen skal være tydelig i alt, hvad vi beskæftiger os med. Glæden ved det gode samarbejde, samværet og samskabelsen vokser og udvikler sig positivt, når passionerede mennesker mødes og udvikler værdi i fællesskab.

Trivsel er for os et spørgsmål om, at vi giver plads til, at de gode idéer, løsninger og relationer spirer og vokser sig sunde, stærke og værdifulde. Hos os er det menneskene i fællesskabet, der gør forskellen. For når mennesker mødes, og sammen tænker kreativt, udvikles de værdifulde løsninger til kunden.

Læring er et fælles ansvar

Vi tror på, at et godt arbejdsmiljø er første skridt til en succesfuld organisation. Derfor prioriteres medarbejdertrivsel højt, da det starter indefra på basis af værdierne. På den måde kan vi udadtil skabe reelt oplevet værdi.

En flad organisationsstruktur betyder, at vi alle har et stort ansvar for os selv, men også for vores kunder, løsninger og fælles succes. Der er kort fra tanke til handling, da vi er drevet af beslutnings- og handlekraft.

Alle medarbejdere har en klart beskrevet rolle, og udvikler sig løbende via samarbejde med kunder og vores omfattende partnernetværk, der er specialister på hvert deres felt.

Medarbejdernes lyst til at gøre en forskel skaber forudsætningen for at udvikle værdi i fællesskab.