Vores tilgang

Tilfører og frigør ressourcer

Forretningsforståelse, forretningsudvikling og forretningssikkerhed. Det er vores kernekompetencer, som vi sætter i spil hver gang, at vi udvikler værdi i fællesskab.

Vores tilgang tilfører og frigør ressourcer i vores kunders hverdag. Det kunne for eksempel være via:

  • yderligere indkøbskompetencer
  • mindre administration af leverandører
  • fleksibel lager- og produktionskapacitet
  • kundetilpasset logistik
  • risikostyring af kritiske råvarer med fokus på forsyningssikring
  • høje kvalitetsstandarder og dokumentation
  • teknologi såsom vores kundeportal Mit Procudan

Vidensdeling og nye trends er også en del af vores forretningsgrundlag. Vi bringer kreative og kompetente produktudviklingskapaciteter fra vores internationale partnernetværk og projektressourcer til drift og implementering. På denne måde samarbejder vi med vores kunder om både at optimere eksisterende produkter og udvikle nye.

Vi udvikler løsninger som bygger på

Let administration

Service og overblik samlet ét sted

Ingen af vores kunder er ens. Hvad enten der er brug for dag-til-dag-leverancer eller levering af store varepartier direkte fra producenten, tilpasses løsningen altid efter kundens behov og ønsker. Kontrakter med os sikrer aftalt volumen og aftalt pris.

Vores afdeling Supply Service sørger for al koordinering, hvilket gør hverdagen enkel og garanterer præcise leverancer med mulighed for stødlager. På den måde reducerer vores kunder likviditetsbindingen i varelageret og risikoen for produktionsstop.

Relevant teknologi

Gør hverdagen lettere

Kundeportalen, Mit Procudan, er vores samlingspunkt med adgang til flere funktioner og services, som vil gøre jeres hverdag lettere. 

Som kunde kan I blive en del af vores online fællesskab allerede i dag. Her får I blandt andet overblik over jeres kontrakter, ordrer og kvalitetsdokumentation.  

Fleksible logistik- og lagerløsninger

Fleksibilitet giver bedre flow og plads

Vi har fødevaregodkendte lagerfaciliteter ved hovedkontoret i Kolding, som giver mulighed for lager- og logistikløsninger tilpasset jeres behov.

Håndtering af fødevarer kræver fuldt fokus på sikkerheden. Vores fødevaresikkerhed på GFSI-niveau garanterer fuld sporbarhed, dokumentation og overholdelse af alle regler på området.

Vi har stor erfaring med at håndtere alle varetyper efter forskrifterne. Det gælder såvel økologiske som konventionelle varer, kosher og halal godkendte varer, samt de forskellige  allergene typer. Alle varer håndteres, opbevares og transporteres efter gældende regler på området. Alle fødevarer registreres med batchnummer og udløbsdato ved varemodtagelse, og styres efter FEFO-princippet (First Expiry, First Out) princippet. Dette sikrer fokus på længst mulig restholdbarhed ved levering.

Vi tilbyder også lagerfaciliteter med køl, og tapning af flydende fødevarer, som foregår i vores specialindrettede, fødevarecertificerede tapperum.

Produkter kan også leveres direkte fra vores partnere.

Udvidet sourcing

Effektivt og ansvarligt indkøb

Vores netværk af strategiske partnere og producenter er nøje udvalgt ud fra krav til etik, bæredygtighed og socialt ansvar. Vi sikrer, at alle samarbejder bliver Code of Conduct efterlevet, og vi stræber efter bæredygtige løsninger, som opfylder – eller overgår - vores kunders forventninger.

Alle i Procudans forsyningskæde er underlagt løbende audits og evalueringer, og måles løbende ift. faste målsætninger. Faste politikker og ufravigelige processer er for os et sourcing grundvilkår.

Vi bruger en risikobaseret proces, hvor partnere og producenter kategoriseres efter eksempelvis fødevaresikkerhed og kvalitetsniveau samt hvor kritisk de er for vores aktiviteter. Kontrakter med os sikrer aftalt volumen og aftalt pris baseret på jeres behov og aftræksforventninger over året.

Værdifuldt samarbejde

Et kompetent hold til hver enkelt opgave

Det er vigtigt for os at kende vores kunder - og deres kunder. I fællesskab sammensætter vi det hold, som passer til den aktuelle opgave.

Vi inddrager specialister fra vores omfattende netværk, når der er behov – uanset om det drejer sig om f.eks. recepter, trends, optimering af en proces, teknologiske integrationer eller fødevaresikkerhed. Det rigtige hold sikrer den rette løsning.

Tryghed med højeste fødevaresikkerhed

Enkel, overskuelig og sikker

Vi er kompromisløse, når det gælder fødevaresikkerhed, da vi kender udfordringerne og konsekvenserne, når den ikke er til stede. Fødevaresikkerhed er et grundlæggende vilkår, og vi tager ansvaret seriøst.

Vi er på højeste niveau med fødevaresikkerhed. Standarderne er på GFSI-niveau og er en garanti for, at vores produkter overholder samtlige regler og krav for fødevaresikkerhed samt kvalitetskontrol.

Rettidig og relevant risikostyring

Rettidighed i en omskiftelig verden

Det eneste der er konstant, er forandringen. Det, som vi ansér som helt sikkert i dag, kan være forandret i morgen. Prioriteringerne kan være ændret på et øjeblik, og nye udfordringer og risici kan dukke op. Derfor er risikostyring et helt centralt element i vores daglige virke, som bygger på blandt andet vores konstante udsyn og evaluering af råvaremarkederne. Kendte, som potentielle trusler, kræver indsigt og proaktive handlinger for at sikre forsyningssikkerheden og et stabilt flow af leverancer til vores kunder.

Hvert land har sin lovgivning, og den er ikke altid lige logisk. Når produkter pålægges told og afgifter, kan det være en stor administrativ opgave at holde styr på nye satser og specifikke produktregler, som ofte ændrer sig med kort varsel. Kvoter og MIP-priser kræver specialiseret viden, og her hjælper vi vores kunder med samhandlen, så indkøbet altid foregår efter den gældende lovgivning.

Værdifuld forretningsudvikling

Vær på forkant med udviklingen

Nogle trends uddør hurtigt, og andre vokser sig til internationale megatrends. Det giver nye vækstmuligheder, men også andre forudsætninger for at drive virksomhed. Det kalder på konstant opmærksomhed på nødvendige tilpasninger i både processer, prioriteringer og fokus.

Nogle gange er forretningsudvikling afledt af strategiske beslutninger for at sikre et fortsat eksistensgrundlag. Andre gange sker udviklingen i det små. Ideer, initiativer og aktiviteter som opstår i det daglige arbejde, kan gøre en stor forskel, hvis der gives plads til at disse føres ud i livet.

Hos Procudan tror vi på, at forretningsudvikling starter med en naturlig nysgerrighed kombineret med de gode spørgsmål. Det giver dialog og en fælles plan kombineret med viljen og evnen til at sætte handlinger bag.