Om os

Eksperter i ingredienser og emballager

Hos Procudan er vi eksperter i ingredienser og emballager, og vi tror på, at værdi udvikles i fællesskab. Vi har en unik evne og vilje til at sætte os ind i vores kunders og partneres forretning.

Med indlevelse, respekt, og en proaktiv tilgang er vi i stand til at øge effektiviteten og værdien i hele processen fra jord til bord. Fra råvare til færdigt produkt.

Det er vores mission at alle kunder oplever, at den værdi vi udvikler i fællesskab overgår, hvad vi kan hver for sig. Værdi kan tage mange former og udmønte sig på mange måder. Det som nogle tillægger stor værdi, betyder ikke noget for andre. Derfor er vores tilgang, at de bedste og mest værdifulde løsninger udvikles i fællesskab baseret på åbenhed og dyb gensidig indsigt i hinandens verden.

Vi vil være vores kunders og partneres strategiske udviklingspartner. Det gør vi bedst ved at tænke løsninger før produkter og værdi før pris. Det er sådan, vi arbejder sammen om at udvikle de bedste og mest værdifulde løsninger.

En historie på mere end 120 år

En lang historie med værdi og fællesskab

Lige siden grundlæggelsen af virksomheden i 1901 har fællesskab og værdiskabelse været omdrejningspunktet.

Dengang gik 175 danske mejerier sammen om at oprette et fælles indkøb af råvarer og hjælpemidler. Samarbejdet blev en stor succes med et medlemstal, der i 1930’erne var helt oppe på 1500 tilmeldte mejerier i Danmark. 

Procudan er i dag en familieejet virksomhed med stærke værdier, og vi er stolte af en historie, der rækker så langt tilbage. Dengang som nu handler det om at bringe erfaring, viden, evner og vilje i spil til fælles bedste.

Værdier - det vi tror på og arbejder efter

At udvikle værdi i fællesskab kan kun lade sig gøre, når vi som individer, og som virksomhed, er forankeret i stærke overbevisninger og værdier.

 

Vores værdisæt er samlet i fire sætninger, der fungerer som vores rettesnor i alt, hvad vi siger og gør.

Vi er proaktive, så vores kunder får en oplevelse, der er større end forventningen

Kun ved at have konstant opmærksomhed på udviklingen og de skiftende tendenser kan vi sikre os, at vi har et forspring.

Det gør os i stand til at tage de rigtige beslutninger og omsætte idéer, ord og planer til konkrete handlinger, der sikrer, at vi bevarer eller udbygger forspringet. Gerne inden det bliver nødvendigt. 

Vi udviser respekt i alt, hvad vi siger og gør

For os handler respekt om at være bevidst om, at alle har en rolle og kan bidrage, når det handler om at udvikle værdi i fællesskab. At have og udvise respekt drejer sig for os om at tage hensyn i ordets bedste forstand.

Ved at tage hensyn til det som vi hver især bidrager med, kan vi sammen skabe noget, der er bedre.

Vi er effektive baseret på vores evne til at forstå kunderne

Effektivitet handler for os om, at det skal nytte noget og flytte noget. Vi skal gøre de rigtige ting på den rigtige måde og på det rigtige tidspunkt.

Det sker bedst, når vi evner at forstå og leve os ind i vores kunders, kollegers og samarbejdspartneres verden.

Vi skaber trivsel gennem passionerede mennesker

Trivsel og passion hænger tæt sammen for os. Når noget og nogen trives, så er det fordi, at det udvikler sig, og har det godt.

Trivsel er for os et spørgsmål om, at vi giver plads til, at de gode idéer, løsninger og relationer spirer og vokser sig sunde, stærke og værdifulde.