Procudan Blends

Præcise blandinger og en mere effektiv værdikæde

Procudan Blends er præcise blandinger og ompakninger direkte til jeres produktion. Det styrker jeres værdikæde gennem en mere sikker og optimeret produktionsproces. Vi står inde for stor fleksibilitet og højeste kvalitet i hver leverance.

Alle blandinger og ompakninger er:

 • Just-in-Time leverancer
 • Afvejet og skræddersyet præcist efter jeres behov
 • Produceret på anlæg af højeste kvalitet

Med Procudan Blends får I større kapacitet og fleksibilitet i produktion og lager. Samtidig vil direkte præcise leverancer mindske spild og antallet af manuelle processer hos jer.

Blanding til ethvert behov

Der er mulighed for at blande pulver, væskeopløsninger og pakke om til andre emballager.

Pulver

Blanding af råvarer til f.eks. ismix eller bagemix.

Kan også være forskellige for-blandinger med eksempelvis mælkepulver eller proteiner.

Opløsning

Opløsning af råvarer såsom salt, sødemidler eller tilsætningsstoffer.

Råvarer kan også omtappes.

Ompakning

Råvarer eller blandinger ompakkes til emballager i rette størrelse og materiale.

Fra 0,5 gram til storsække.

Kontakt os for at høre mere om blandinger og ompakninger

 

Vi tager udgangspunkt i jeres nuværende proces

Procudan Blends er både for jer som i dag bruger forsyningskæden i dele af  produktionsprocessen, og for jer som er ved at undersøge outsourcing af en eller flere delprocesser, som en mulighed.

Outsourcer i dag

Overvejer outsourcing

Outsourcer i dag

Fleksible løsninger efter jeres behov

Benytter I allerede en ekstern leverandør kan I også få glæde af en skræddersyet opsætning med Procudan Blends.

I skal vide at:

 • Blandingsfaciliteterne sikrer den højest mulige fødevaresikkerhed og kvalitet. De er opbygget med CIP-rengøring, der forhindrer kontamination, samt et meget skånsomt transportsystem, der giver en blid behandling og sammenblanding af ingredienserne.
 • Produktionsapparaterne er opført i haller med klimaanlæg, som sørger for, at temperatur og luftfugtighed altid er stabile. Dermed undgås sæsonbestemte udfordringer som statisk elektricitet og sammenklumpning.
 • Alle arbejdsgange bliver dokumenteret og følger faste procedurer i overensstemmelse med den produktionsinstruks på ti trin, som vi aftaler med jer, inden blandearbejdet går i gang.
 • Vi giver én samlet pris, som udover prisen for blandingen eller ompakningen, også indeholder det, vi aftaler omkring transport, lager og logistik.
 • Det er muligt at flette løsningen sammen med blandt andet sourcing af ingredienser og emballage samt en skræddersyet logistik og lagerløsning.
 • Vores høje standarder for kvalitet, dokumentation og fødevaresikkerhed går igen i alle dele af vores forretning og gør, at I trygt kan overlade jeres produkt til os. Se vores certifikater.

Fuld sikkerhed

Fjern risikoen for kontaminering med CIP-rengøring

Stabilt miljø

Altid stabil temperatur og luftfugtighed

Én samlet pris

Undgå uforudsete omkostninger

Overvejer outsourcing

Større sikkerhed og kapacitet til jeres produktion

Det er et stort skridt at invitere leverandører helt ind i produktionsprocessen. Men ved at flytte dele af produktionen ud, opnår I større kapacitet og fleksibilitet. 

I skal vide at:

 • Procudan Blends kan hjælpe med at løse konkrete udfordringer, som I står over for netop nu. Men det kan også være for at skabe muligheder og plads til udvikling på den lange bane.
 • Med et eksternt blanderi vil I kunne opnå en mere enkel og fokuseret arbejdsgang i jeres egen produktion. Det giver færre potentielle usikkerhedsmomenter og gør det lettere for personale at gå til opgaverne. Og på den måde sikrer I jeres produktions-flow.
 • Måske kan I skabe et arbejdsmiljø med færre tunge løft og en kortere oplæringsperiode for nye medarbejdere. Samtidig vil den mere enkle proces kunne hjælpe jer med at undgå fejl, mens I holder kvalitet og ensartethed i top.

Med Procudan Blends opnår I fire fordele

Lavere produktionsrisiko


Gør produktionen mere sikker og smidig

 • Præcise blandinger afvejet efter jeres behov
 • Samme produktkvalitet året rundt ved hjælp af komplet klimastyring
 • Klar produktionsinstruks og risikoanalyse mod fremmedlegemer
 • CIP-rengøring forhindrer kontaminering med allergener

Økonomisk gevinst


Brug jeres ressourcer rigtigt

 • Just-in-time leverancer giver mindre lagerbinding
 • Undgå dyre investeringer i lager eller produktion
 • Minimer omkostninger ved fejlblandinger og spild

Forbedret arbejdsmiljø


Gør produktionen mere enkel og sikker for personalet

 • Undgå fejl med batch-afvejede enheder
 • Mindre emballage-enheder forhindrer tunge løft
 • Flyt støvende processer ud
 • Færre manuelle opgaver til skiftende personale

Værdiskabende muligheder


Skab udvikling, uden at gå på kompromis

 • Frigiv plads og få kapacitet i egen produktion
 • Få fleksibilitet til at skabe nye produkter med nuværende udstyr
 • Optimer lager og logistik ved variabelt lagertræk

Færdige blandinger sikrer høj kvalitet og skalérbar isproduktion

 

Tryghed med ti trin

Vi stræber efter at give jer en god oplevelse helt fra start. For os er det vigtigt, at I allerede nu får indsigt i de trin, som ligger forud for blandestart.

Vi er klar med hjælp og rådgivning

Ring til vores salgsafdeling eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

Martin Jakobsen

Salg- og Marketingdirektør

Tlf. +45 3164 1273

Afmeld til enhver tid igen nederst i e-mails eller ved at sende en e-mail til pro@procudan.com

Viden: Fem gode råd til receptoptimering

Råd 3


En ny recept kan optimere hele jeres fremstillingsproces

Nye recepter kan gøre det nødvendigt at lave om i produktionen, og selv om tiden måske er moden til ændringer, så kan forandringer alligevel møde modstand. Nye processer kan jo også føre til uforudsete problemer.

 

Omvendt kan en forbedret recept også gøre noget godt for fremstillingen. En ny stivelse, der klistrer hurtigere, kan måske forkorte produktionstiden. Mens en ingrediens, der erstatter flere andre, kan forenkle komplicerede arbejdsgange.

 

Begge dele vil være en besparelse på jeres slutprodukt. Både fordi de faste udgifter til blandt andet energi vil være lavere, og fordi I sikrer jer bedre mod uforudsete omkostninger ved for eksempel fejlproduktioner.

 

Af samme grunde kan det måske være rationelt for jer at flytte dele af produktionen og blandingen af ingredienser ud af huset. Det gør nemlig processen i jeres eget produktionsanlæg kortere og mere fokuseret med færre enkeltdele både i produktion og på lageret. Forenkles produktionsprocessen er det også nemmere for skiftende medarbejdere at afveje og dosere komplicerede recepter.