Sikker forsyning i et uroligt marked

Emballage: Uroen på verdensmarkederne har tydeliggjort vores globale afhængighed og har rykket på udbud og efterspørgsel. Tæt samarbejde gennem hele forsyningskæden er mere end nogensinde en fordel. Hos Procudan er det et grundvilkår.

Vores stærke forsyningskæde er jeres sikkerhed

Forsyningssikkerhed og stigende priser har skabt udfordringer for alle, der handler på det globale marked, og det gælder både i forhold til transport og energi samt indkøb af varer og råvarer. Corona-pandemien lukker samfund og havne over hele verden. Grundstødt containerskib forhindrer sejlads gennem Suezkanalen. Ruslands invasion af Ukraine blokerer for eksport af vigtige råvarer og energi. Det er tre betydelige begivenheder, der siden 2020 har skabt uro på verdensmarkederne, og rykket den globale balance mellem udbud og efterspørgsel. Lige fra mikrochips til korn og emballage. 

Hånd i hånd med uroen på verdensmarkederne vokser en stigende bevidsthed om vores globale afhængighed. Mange virksomheder har derfor travlt med at styrke forsyningskæderne for at sikre fortsat produktion og salg.

Procudan har en stærk forsyningskæde, fordi:

  • vi samarbejder med flere partnere
  • vi har adgang til troværdig information om aktuelle bevægelser på markederne
  • vi omdanner vores indsigt til proaktive handlinger på kendte såvel som potentielle trusler

Vores tilgang til at udvikle værdi i fællesskab bygger på 8 grundelementer, hvor risikostyring er et helt centralt element i vores daglige virke.


Fokus på emballage

Tre stærke Procudan-elementer for emballage

 

Nærhed sikrer fleksibilitet

  • Vi samarbejder primært med europæiske producenter, hvor det er muligt på grund af større forsyningssikkerhed på varer og råmaterialer
  • Geografisk tæthed er en stor fordel i mange situationer, og vi løser hver dag udfordringer der sikrer et stabilt flow af leverancer
  • Europæiske producenter gør at vejen fra producent til kunde er kort og giver en større fleksibilitet i samarbejdet

 

Alle partnere er valgt med omhu

Vi har samarbejdet med størstedelen af vores emballageproducenter i meget lang tid, hvilket er en stor styrke og sikrer stabilitet. Hver eneste partner er specialist på præcis sit felt og udvalgt ud fra:

  • faglige kundskaber
  • krav til etik
  • fødevaresikkerhed

Alle producenter opdaterer os fast om forsyningssikkerhed, ordrebelægning og prisniveau, så vi i fællesskab kan yde den bedste service.

 

Leveringssikkerhed flere led tilbage i kæden

Baseret på jeres ønsker og behov udvælger vi den rette producent til opgaven. Hvis det er muligt, samarbejder vi gerne med flere producenter i opstarten for, at I får flere kvalificerede valg ud fra både kvalitet og sikkerhed. Vi går altid efter at udarbejde tilpassede emballageløsninger der tilgodeser behov, kvalitet og økonomi.

Ligesom vi har langvarige samarbejdsrelationer med vores partnere, har de også langvarige relationer med deres råvare-leverandører. Det har også været en vigtig faktor for, at vi i tidens løb har udvalgt dem. Disse samarbejdspartnere længere tilbage i forsyningskæden har naturligvis beskrevet indkøbsprocesserne som en del af deres kvalitetsstyring. Det betyder, at der er dokumentation for, at vores partnere indgår lange og stabile kontrakter om levering af råvarer og har systemer på plads, som sikrer forsyningssikkerheden.


Sammen manøvrerer vi sikkert i ustabile tider

I usikre tider har det vist sig, at vores strategi om tæt samarbejde med producenter og lange samarbejdsrelationer er guld værd. Altid står vi fast på at ville samspillet og samarbejdet. Vi tror på, at vi i fællesskab spiller hinanden gode, og vi insisterer på at tænke løsninger før produkter og værdi før pris. Det gør vi, fordi vi ved, at det kommer der de bedste og mest værdifulde løsninger ud af.

Skal vi også sikre jer stabile forsyninger af emballage, så book et gennemsyn af jeres emballageløsninger hos én af vores eksperter.

 

Få et gennemsyn af jeres emballage

Lignende indhold