Fødevaresikkerhed

Den sikre indgang til ingredienser og emballager

Verdens kunder har store krav og forventninger til fødevarer. De vil vide, at de kan stole på de produkter og brands, som de foretrækker. Takket være et globalt netværk af producenter, der alle er underlagt samme strukturerede kvalitetsprocesser med løbende audits og evalueringer, leverer vi hver dag på vores ambition om at gøre fødevareproduktion enkel, overskuelig og ikke mindst sikker.

Tillid og transparens er grundlaget for ethvert udviklende og udbytterigt samarbejde. Men når det kommer til fødevaresikkerhed, kan tillid ikke stå alene. Tilliden og dermed den krævede sikkerhed skal være veldokumenteret og tilgængelig. Hele tiden. Derfor har vores kunder adgang til al relevant produktdokumentation online døgnet rundt på Mit Procudan.

Vores ingredienser og emballager produceres steder i verden, hvor ressourcer, kendskab og klima giver de bedste betingelser for produktion. Men vi overlader intet til tilfældighederne, for der er ikke plads til fejl. Derfor er vi lokalt repræsenteret, hvor kendskab til lokalområde og kultur er afgørende for produktkvaliteten.

Vi er kompromisløse, når det gælder fødevaresikkerhed, da vi kender udfordringerne og konsekvenserne, når den ikke er til stede.

 

Vi er på højeste niveau

Fødevaresikkerhed er et grundlæggende vilkår, og vi tager ansvaret seriøst. Vi er på højeste niveau med fødevaresikkerhed og efterlever følgende standarder:

ISO 22000:2018 (Food Safety Management System)

 

FSSC 22000 (Food Cat. I, Food Packaging Cat. C4 and K, Transport and Storage Cat. G2)

Standarderne er på GFSI-niveau og er en garanti for, at vores produkter overholder samtlige regler og krav for fødevaresikkerhed samt kvalitetskontrol. The Global Food Safety Initiative (GFSI) er en organisation, som vurderer fødevarestandarderne for fødevaresikkerhed. De arbejder intensivt på at forbedre systemer til håndtering af fødevarer og muliggør samtidig et samarbejde mellem eksperter i fødevaresikkerhed og nøgleaktører i fødevareindustrien. Det skaber høj fødevaresikkerhed og tillid gennem hele forsyningskæden.

 

Vi er også certificeret i miljøledelse efter ISO 14001-standarden.

Vi spiller med åbne kort

Et mundheld siger, at de eneste der ikke laver fejl, er de der ikke laver noget. Fejl er uundgåelige i alle brancher, og fødevarebranchen er ingen undtagelse.

Forskellen på samarbejdspartnere består i, hvad man gør for at forebygge fejl, og hvordan man lærer af fejlene. Hos os spiller vi med åbne kort – også når der opstår fejl. Vi agerer proaktivt, og vi informerer alle relevante parter samtidig med, at vi gennemfører vores systematiske årsagsanalyse. Vi tager del i ansvaret, og vi gør vores for at forebygge en gentagelse.

Alle har ret til at vide, hvad de spiser

Svindel med fødevarer er desværre et udbredt og stigende problem. Der er eksempler på omfattende snyd med alt fra olivenolie og oregano til fisk og frugt. Mange er blevet afsløret, men desværre er det langt fra alle.

Vi mener, at løsningen er en kombination af kontrol og forebyggelse - og ansvaret er vores. Vi arbejder konstant og systematisk på forebyggelse af fejl og svindel. Ikke bare hos os selv - men i hele forsyningskæden. Kun på den måde kan vi fortsat indfri forventningerne og opretholde den gensidige tillid.

Den danske Fødevarestyrelse giver den højeste smiley-status

Den danske Fødevarestyrelse fører tilsyn med alle fødevarevirksomheder i Danmark.Virksomhederne tildeles en smiley, der klart og tydeligt viser, om krav og lovgivning overholdes.

Vi arbejder dedikeret med fødevaresikkerhed og kvalitetssikring, og vi har derfor den højeste smiley-status, som tildeles efter fire glade smiley’er i træk.

Når det ydre også tæller

Fødevaresikkerhed handler ikke kun om selve ingredienserne. Det handler også om det, som produkterne er pakket i. Emballagen spiller en afgørende rolle i forhold til produktets sikkerhed, og kravene til fødevarekontaktmaterialer er høje og stiger konstant.

Sammen med vores kunder tænker vi emballage ind fra start og sikrer, at fødevare og emballage er to sider af samme sikre sag.  

Økologi – naturligvis!

Vi har et bredt udvalg af økologiske fødevareingredienser, og et netværk af partnere og producenter, som gør det muligt at fremskaffe kendte såvel som nye økologiske ingredienser.