Fem gode råd til receptoptimering

Sørg for ikke at lave fejl, når I tilpasser jeres fødevarerecepter. Vi har i årtier hjulpet fødevarevirksomheder med forskellige optimeringer og ser faldgruber gå igen på tværs af brancher. Vi har kogt vores erfaringer sammen til fem gode råd, som kan hjælpe jer, næste gang I står over for at ændre recepterne.

Nye vilkår for fødevareproduktion

Forsyningsproblemer, energikrise og inflation har skabt nye vilkår for fødevareproduktion. Råvarer til gode og stabile recepter kan være umulige at købe, og produktionen kan være i risiko for at skulle stoppe.

Kun få har alternative recepter liggende godkendt og klar til brug, og den nye virkelighed har skabt stigende fokus på, hvordan recepter bedst mulig optimeres med både et kort og langt sigte.

For at hjælpe jer bedst muligt har vi samlet vores erfaringer og giver fem gode råd, som I kan anvende i arbejdet med receptoptimering. Det gælder uanset, om I optimerer fødevarer i den modne del af livscyklussen, eller om I arbejder med råvarejusteringer som følge af markedsudviklingen.

Fem gode råd til at lykkedes med receptoptimering

Råd 1: Undersøg altid om en råvare kan erstatte flere ingredienser i jeres recept

Den mest enkle måde at optimere en opskrift i forhold til omkostninger er at erstatte en ingrediens med en anden, der kan præcist det samme, men som koster mindre. Af samme grund er det ofte en mulighed, som I måske allerede har afsøgt og optimeret efter. Og det kan også være en justering, der foretages løbende alt efter udbudspriser og tilgængelighed.

Men I kan også finde nye løsninger, når recepterne analyseres fra et mere overordnet perspektiv. Gør I det, vil I nemlig ofte opdage, at I kan erstatte adskillige råvarer med en ingrediens, der udfylder flere funktioner.

En kombination af ingredienser, der har flere funktioner, og fyldstoffer vil som regel være billigere end en recept, hvor flere funktioner bliver udfyldt af flere ingredienser. Samtidig vil I også have mulighed for at tilrette jeres recept i forhold til både forsyningssikkerhed og verdensmarkedet.

Husk på, at der hele tiden bliver udviklet nye produkter, da vores viden om ingredienser og recepter bliver større. Og fordi markedet efterspørger nye løsninger som svar på de aktuelle udfordringer. Derfor kan der være kommet nye løsninger til, siden jeres recepter sidst blev tilpasset.

Flerfunktionelle ingredienser er i hvert fald en mulighed, som bør undersøges og benyttes, hvor det er muligt.

Råd 2: Tal løsninger med hele organisationen

Nye recepter er ikke kun en opgave for udviklingsafdelingen. Hvis tiden er moden til at justere jeres recepter, kan det meget vel mærkes mange steder i organisationen, lige fra indkøb til salg.

Ofte kan nye behov bedst defineres i et fællesskab mellem afdelinger, der arbejder med både forsyningskæden, produktion, marketing og salg. Samtidig vil der altid være praktiske udfordringer, der kræver, at I er på forkant.

For eksempel skal nye recepter altid testes. Jeres produktion skal derfor have tid og plads til at køre testproduktioner i en hverdag, som formentlig allerede er presset af et stramt skema.

En ny recept skaber altid en mindre kædereaktion i organisationen. Kvalitet skal kunne sikre, at en ny recept også lever op lovgivning og certificeringer. Og en eventuel ny ingrediensliste skal stemme overens med emballagen, som så skal opdateres af marketing.

For hvad enten initiativet til at receptoptimering kommer fra udvikling, indkøb, salg eller produktion, så bliver det ikke en succes, med mindre alle afdelinger spiller sammen.

Råd 3: En ny recept kan optimere hele jeres fremstillingsproces

Nye recepter kan gøre det nødvendigt at lave om i produktionen, og selv om tiden måske er moden til ændringer, så kan forandringer alligevel møde modstand. Nye processer kan jo også føre til uforudsete problemer.

Omvendt kan en forbedret recept også gøre noget godt for fremstillingen. En ny stivelse, der klistrer hurtigere, kan måske forkorte produktionstiden. Mens en ingrediens, der erstatter flere andre, kan forenkle komplicerede arbejdsgange.

Begge dele vil være en besparelse på jeres slutprodukt. Både fordi de faste udgifter til blandt andet energi vil være lavere, og fordi I sikrer jer bedre mod uforudsete omkostninger ved for eksempel fejlproduktioner.

Af samme grunde kan det måske være rationelt for jer at flytte dele af produktionen og blandingen af ingredienser ud af huset. Det gør nemlig processen i jeres eget produktionsanlæg kortere og mere fokuseret med færre enkeltdele både i produktion og på lageret. Forenkles produktionsprocessen er det også nemmere for skiftende medarbejdere at afveje og dosere komplicerede recepter.

Råd 4: Besparelser kan komme fra andet end prisen på råvarer

Som nævnt kan receptoptimering føre til besparelser på andet end kostprisen på råvarer. Derfor er det afgørende, at jeres analyse tager udgifter til produktion, lager og fragt med i regnestykket. Der kan også være mange skjulte udgifter i at administrere forsyninger og leverandører.

Derfor kan det være rationelt at tænke single sourcing samt muligheder for et eksterne lager og blanderi ind i optimeringsarbejdet. Og hvis ingredienslisten på pakken alligevel skal udskiftes, så kan I jo i samme omgang undersøge, om emballagen også bør opdateres.

En forenkling kan både være en fordel i forhold til pris, men også for at være på forkant med miljøkrav og for at kunne være helt opdateret med forbrugernes behov. Hvad enten de efterspørger miljøvenlige produkter eller ønsker et udseende, som udviser en nøjsomhed, der passer til tidens trends.

Der udvikles hele tiden nye typer af emballager, som er mere enkle og miljøvenlige. Typisk bygges de i dag op med færre lag, men har alligevel samme kvaliteter i forhold til udseende og barrierer, som tidligere produkter.

Måske er det på sin plads at undersøge, om jeres emballage også skal have et eftersyn.

Råd 5: Vær åben og søg samspillet omkring jeres forsyningskæder

At I får stabile forsyninger, er selvfølgelig nødvendigt for, at produktionen kører, som den skal. Men det giver også ro og plads til udvikling, når I ved, at forsyningskæden er stærk og sikker.

Det er det overskud i hverdagen, som en god forsyningspartner kan give jer. Et overskud, der giver plads til at skabe udvikling og værdi. For så kan I bruge jeres kræfter, der hvor I er bedst.

Derfor er råd nummer fem, at I inddrager jeres forsyningspartnere og er klar til at dele viden om jeres produkt, proces og produktion.

For at viden bedst bringes i spil er åbenhed nødvendigt. Vær derfor åben omkring indholdet i både produkt og fremstillingsproces. For jo bedre jeres partnere kender jeres udfordringer og muligheder, jo bedre findes en brugbar løsning. Både i forhold til den enkelte detalje i produktet, men også den store samlede helhed, der rummer alt fra forsyningskæder til det tryk, der kommer på jeres emballage.

Der er ofte mange løsninger på en given udfordring. Men det er kun jer, der kan afgøre, hvilke løsninger, som passer bedst, inden for de rammer og muligheder I har.

Men ekspertisen er derude, når I har brug for at optimere jeres recepter.


Forskellige typer af receptoptimeringer

Tilpasning af recepter ses på alle stadier af en fødevares livscyklus. Sensoriske ændringer ses mest på et tidligt stadie, mens de mere praktiske receptoptimeringer oftest indtræder, når produktet er modnet.

Produktchef Svend Aagard har hjulpet fødevarevirksomheder med mange forskellige optimeringer. I videoen fortæller han om de fire forskellige kategorier, som vi møder i samspillet med kunderne:

De fire kategorier med kundecases

At hjælpe fødevarevirksomheder med at optimere recepter er en naturlig del af vores dagligdag. Ser vi på tværs af brancher, kan vi inddele receptoptimeringerne i følgende kategorier:

Praktiske optimeringer: Når recepten giver praktiske udfordringer

Optimering i forhold til markedet: Når forbrugeren ikke køber

Optimering på pris: Når I skal spare penge på en recept

Ny lovgivning: Når lovgivningen dikterer en ny recept

 


 

For hver kategori giver vi konkrete kundeeksempler, og vi fortæller om de områder, I bør være særligt opmærksomme på for at lykkes.

Hent den tekniske folder ved at følge knappen. I bytte med din e-mail, får du adgang til folderen, der gennemgår de erfaringer vi og vores kunder har gjort med receptoptimering gennem årene.

 

Hent også teknisk folder med kundeeksempler

Lignende indhold