Cosun Beet

I over 100 år har Cosun Beet produceret roesukker i både granuleret, behandlet og flydende varianter. Som specialister i roesukker leverer Cosun Beet i fællesskab med Procudan sikre løsninger til fødevareindustrien.

Løbende udvikling i et bredt sortiment

Fra oprindelsen i sukkerroer dækker produktsortimentet ved Cosun Beet både granuleret, behandlet og flydende sukkeringredienser. Med et bredt sortiment i artikelstørrelsen på krystalsukker imødegås de mange behov på tværs af fødevareindustrien.

I 2017 åbnede Cosun Beet et R&D-center for forskning i produktudvikling og procesteknologier. Der arbejdes løbende med viden og teknologi, som sikrer at produktporteføljen passer til markedet.

 

Høj fødevaresikkerhed

ISO 22000 og HACCP sikrer en høj fødevarekvalitet og både produktionen, sukkerroerne og dermed sukkeravlerne er omfattet af certificeringerne. Det sikrer bl.a. at Cosun Beet garanterer, at roerne ikke vokser i fourenet jord, der anvendes den rette gødningsmængde samt at roefrøene opfylder standarderne.

 

En bæredygtig ambition

Cosun Beet arbejder for, at sukkerroeproduktion bliver en 100% cirkulær proces uden affaldsproduktion. I dag anvendes rester til f.eks dyrefoder og biobaserede produkter. Nye muligheder for reduktion af CO2 afdækkes løbende, og seneste tiltag er ny papiremballage, hvor 20% af råmaterialet stammer fra sukkerroefibre, hvilket reducerer mængden af træpulp i papirsækkene.

Lignende indhold