Scandinavian Tobacco Group

Tæt samarbejde optimerer produktionen og reducerer kompleksiteten.

Da Scandinavian Tobacco Group ændrede strategi fra primært lokalt indkøb på hvert produktionssted rundt i verden til globalt indkøb fra Danmark, opstod et behov for at forenkle samarbejdet med virksomhedens mange leverandører. Gennem tæt rådgivning skabte vi i fællesskab en Single Point Sourcing-løsning, der matchede det nye set-up og sætter positive aftryk på økonomi, kvalitet, dokumentation, arbejdsmiljø og bæredygtighed.

Kompleksiteten er stor og leverandørerne mange i Scandinavian Tobacco Group (STG). Derfor er der konstant fokus på at optimere både produktionen og den bagvedliggende supply chain gennem en reducering af et stort antal leverandører. En udvikling, som Procudan løbende bidrager med gennem et tæt samarbejde og faglig rådgivning, men som kulminerede i forbindelse med en strategisk omlægning til globalt indkøb varetaget fra Danmark.

- Med Procudans S-P-S løsning har vi reduceret antallet af leverandører med ca. 10 procent, og det kan mærkes i form af mindre administration i forbindelse med indkøb og logistik, højere kvalitet og lettere fakturering, siger Anni M. Larsen, Global Category Buyer og fortsætter:

- Ikke nok med at vores omkostninger er reduceret, det samme er arbejdsbyrden i flere funktioner. Som en ekstra gevinst kan vi for eksempel hente dokumentation online 24/7 via Mit Procudan.

 

Udfordrer status quo og ændrer arbejdsgange

Det er dog ikke kun i forbindelse med større strategiske ændringer, at samarbejdet mellem STG og Procudan giver konkrete optimeringer. Også i det daglige samarbejde er der et konstant fokus på udvikling og optimering. Det kommer blandt andet til udtryk gennem løbende receptoptimering, som ikke blot medfører økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, men sågar også kan styrke arbejdsmiljøet.

- Som fagperson er man jo altid på udkig efter måder, hvor man kan optimere. Hos STG slæbte man rundt på 25 kg-sække med sukker, som blev manuelt opløst. Der så vi en klar fordel i at receptoptimere og i stedet benytte inverteret sukker direkte klar-til-brug. På den måde blev arbejdsmiljøet forbedret samtidig med, at vi kunne reducere mængden af sukkerarter og dermed skære ned på antallet af råvarer, fortæller Bent K. Vogensen, der er Account Manager hos Procudan.

I følge Jacob A. Munk, Manager/Tobacco Specialist er det et rigtig godt eksempel på, hvor langt man kan komme, når man har et tæt samarbejde baseret på tillid:

- Det er meget sundt at blive udfordret i det daglige arbejde, men det kræver både indsigt i os som virksomhed og en dyb faglig viden, hvis der skal være en klangbund i forslagene. Hos Procudan oplever vi, at de både forstår os og vores behov, og derfor kan de komme med forslag, der gør en forskel på mange plan.

Helhedsløsninger til glæde for miljø og økonomi

STG prioriterer indkøb af råvarer så tæt på produktionen som muligt. I forbindelse med at en del af produktionen i USA blev flyttet til Danmark, hjalp Procudan med at matche råvarer inklusiv specifikationer og kvalitet fra leverandører tættere på Danmark. Ved at tilpasse indkøbet til den nye geografiske placering, blev transporten af råvarer kortere, ligesom Procudans S-P-S løsning betød samlet indkøb og den mest optimale og bæredygtige transport med fyldte lastbiler.

- Vi har stort fokus på holistiske løsninger og er glade for, at vi ved at optimere logistikken, tager hensyn til miljøet samtidig med, at vores fragtpris per kilo bliver billigere. Det er helt optimalt, at vi har fået en løsning til glæde for miljøet og økonomien, konstaterer Anni M. Larsen.

 

Styr på forsyningssikkerheden

Ligesom i enhver anden produktionsvirksomhed er forsyningssikkerheden alfa og omega for STG, og med råvarer som sukker, sukkerprodukter, glukose og kakao kan man let løbe ind i udfordringer med leveringen.

Her fortæller Anni M. Larsen, at de nyder godt af Procudans store netværk af leverandører.

- Leveringstiden må bare ikke rykkes, og det er jo ikke fordi, vi synes, at det er sjovt at have varerne stående på et lager. Det er fordi, vi skal bruge dem. Procudans lager- og logistikløsning sikrer os råvarer i god kvalitet og til tiden. Gennem Procudans netværk af leverandører og godkendte substitutter er forsyningssikkerheden helt på plads, fortæller Anni M. Larsen og fortsætter:

- Samtidig hjælper de os med at holde styr på, hvornår vi skal forny vores kontrakter og kommer med rådgivning om, hvornår det er mest optimalt at lukke aftaler og låse priser.

Store krav til dokumentation

STG er underlagt meget lovgivning rundt om i verden, og derfor skal leverandører og samarbejdspartnere være gearet til at kunne levere den nødvendige dokumentation. Som en del af virksomhedens SPS-løsning har STG altid adgang til alle opdaterede dokumenter og aftaler, som kan tilgås, når behovet opstår. Dermed reduceres både tidsforbruget og manuelle arbejdsgange i forbindelse med den løbende rekvirering af dokumentation.

- Vi har rigtig mange krav til dokumentation under hver eneste vare og hvert enkelt tilsætningsstof. Den store fordel med Mit Procudan er, at vi altid kan finde de opdaterede dokumenter og aftaler, siger Anni M. Larsen.

 

Økonomisk upside understøtter udviklingen

Jacob A. Munk konstaterer, at de i STG ikke fra start havde defineret et ønske om en Single Point Sourcing-løsning, men at samarbejdet udviklede sig til det på grund af den faglige ekspertise og det tætte samarbejde med gensidig respekt:

- Kompleksiteten er enorm, og vi har været på en rejse, hvor vi i fællesskab har udviklet værdien.

Eller som Anni M. Larsen kort og godt siger:

- Det er en god historie, at vi kan samle tingene og have en økonomisk upside.

  Anni M. Larsen
  Global Category Buyer
  STG

Lignende indhold