Hans Just

Cocktailingrediens med 145-årig historie er videreudviklet.

Cocktail- og drinksmikserserien Rose's Cordial Mixer® er blevet videreudviklet. Hans Just A/S, der aftapper og distribuerer den verdenskendte mikser i Skandinavien og resten af Europa, har skabt nye varianter samt forbedret produkternes stabilitet og farveintensitet. 

Hans Just A/S har med hjælp fra Procudan på flere områder forbedret den velkendte engelske cocktail- og drinksmikser Rose s Cordial Mixer, som har 145 års historie bag sig.

- Vi har både udvidet sortimentet og forbedret de enkelte produkters kvalitet og levetid for dermed at højne den oplevede værdi hos både konsumenter og det professionelle segment, udtaler Jakob Vallentin, der er European Export Manager for Rose s Cordial Mixer.

 

Nye produkter og forbedret holdbarhed

Produktudviklingen er forløbet i en co-creation-proces, hvor Hans Just A/S er indgået i et tæt samarbejde med Procudan, som leverer ingredienser og emballage til bl.a. fødevareindustrien.

- Processen mundede ud i fire nye recepturer, således at vi nu har totalt 13 smagsvarianter. Produkternes holdbarhed er blevet forlænget med mellem 50 og 100 %, samtidig med at den originale farve bibeholdes længst muligt. Ligeledes er også smagsstabiliteten for en stor del af varianternes vedkommende blevet væsentligt forbedret.

 

Tillidsbaseret co-creation

Ifølge Svend Aagaard Nielsen, produktchef hos Procudan, er tillid og fortrolighed væsentlige nøgleord i cocreation-baserede samarbejdsprocesser, der involverer dybt fortrolige opskrifter og produkter af stor forretningsmæssig betydning.

- Én ting er formalia i form af fyldestgørende kontrakter og tro-og-love-erklæringer, som bør være en selvfølge for alle i branchen. Bortset herfra er det en forudsætning for et samarbejde af denne karakter, at den fornødne tillid er til stede parterne imellem, når man giver en tredjepart indsigt i fortrolig, forretningskritisk produktinformation, siger han.

I udvælgelsen af en samarbejdspartner til udviklingsprocessen lagde man hos Hans Just A/S vægt på at finde en leverandør med et bredt kompetencespind, der samtidig kunne dokumentere gode resultater fra lignende projekter.

- Det er selvfølgelig altafgørende i en sådan kompleks proces, at den fornødne ekspertise og et solidt erfaringsgrundlag er til stede, udtaler Jakob Vallentin, der lægger vægt på, at partneren i forløbet er en totalleverandør med stærk forankring i Skandinavien og hele Europa som naturligt arbejdsområde.

Jakob Vallentin afslutter:

- Nærhed er vigtigt i processen, og derudover ønskede vi en samarbejdspartner, som kan levere alle de ingredienser, der indgår i produktionen af Rose's. De to elementer har været afgørende for valget af Procudan som leverandør og den værdiskabelse, der efterfølgende er opnået.


Hans Just A/S

Hans Just A/S er grundlagt i 1867 af Hans Jacob Hvalsøe Just. Virksomheden er familiejet i 5. generation og tæller i dag ca. 60 medarbejdere. Hans Just beskæftiger sig udelukkende med import, salg, distribution og markedsføring af udvalgte internationale mærkevarer inden for spiritus, vin og nonalkoholiske drinksmiksere. www.hansjust.dk

Lignende indhold