Adding value to your supply chain Single point sourcing Projektledelse lokal tilstedeværelse forretningsforståelse partnerskab global sourcing inspiration mindre kapitalbinding effektiv samhandel market intelligence cost-in-use produktudvikling online QA-dokumentation optimeringer indkøbsressourcer logistik og lagerløsning risikostyring IT-integration forsyningssikkerhed blandinger Project management local presence business know-how partnership global sourcing inspiration less tied up capital efficient trading market intelligence cost-in-use product development online QA-documentation Optimizations purchasing resources logistics and warehouse solution risk management IT-integration security of supply blends Fødevareingredienser fødevareemballage bindeled værdi i samarbejdet ostevoks fødevareindustrien ompakning pharma Food ingredient food packaging customized packaging solutions single ingredients cheese wax food industry repackaging pharma nutrition Livsmedelsingredienser Livsmedelsemballage Livsmedelsindustrin Pharmaindustrin