Single Point Sourcing

Køb alle ingredienser og emballager ét sted

Med Single Point Sourcing kan fødevareproducenter samle alle indkøb af ingredienser og emballager til fødevarer ét sted. Det letter presset på skrivebordet, og frigør ressourcer til f.eks. innovation og produktudvikling.

I fællesskab med kunden begynder vi altid med at drøfte, hvordan vi udvikler størst mulig værdi. Vi identificerer de ingredienser og emballager, som skal indgå i løsningen og laver en fælles plan, der involverer alle relevante personer i udviklingen af Single Point Sourcing-løsningen.
 

En løsning, der sparer tid, penge og plads

Vi har en regnemaskine, der præcist viser, hvilken værdi en Single Point Sourcing-løsning giver den enkelte fødevareproducent.

Procudans netværk af partnere og producenter giver adgang til global sourcing af GFSI-certificerede ingredienser og emballager til fødevarer.

Single Point Sourcing-løsningen reducerer antallet af leverandører og dermed også omkostninger til audits og evalueringer. Antallet af fakturerer og øvrige forretningsdokumenter mindskes tilsvarende. Løsningen bygger på kontrakter og just-in-time logistik, som sikrer leverancer og reducerer risici for produktionsstop. Kundens varelager holdes på et lavere niveau, hvilket binder mindre kapital.

Billede En løsning, der sparer tid, penge og plads

Sikkerhed i hverdagen

Vi starter med de produkter som lettest tages ind i løsningen og giver øjeblikkelig værdi. De øvrige produkter lægges til som aftalt i implementeringsplanen.

Løsningen skal følge med tiden, og vi sikrer i fællesskab, at den altid udvikler reelt oplevet værdi. Alt det praktiske forankres i Procudan Supply Service og letter dermed hverdagen for fødevareproducenten.

Overblik inklusive alle fødevaresikkerhedsdokumenter findes altid online på Mit Procudan.

Hvad oplever andre?

Skal vi tale sammen?