Natriumcarbonat, E-500, er også kendt som natron.

Produktet fremstilles industrielt ved at lede en blanding af ammoniak og kuldioxid ned i en mættet kogesaltsopløsning. Herefter filtreres natriumbicarbonaten fra og renses ved gentagen omkrystallisation.

Produktet anvendes som hævemiddel, neutralisator og i bufferløsninger hovedsageligt inden for bageri- og bryggeriindustrien.