Ammoniumbicarbonat (hjortetaksalt), E-503, fremstilles ved tør opvarmning af ammoniumsulfat og calciumcarbonater.

Produktet kan anvendes som hævemiddel, buffer og neutralisator og anvendes fortrinsvis i bageri- og bisquitindustrien, ligesom produktet også kan bruges som hævemiddel i vegetabilske økologiske varer og i overgangskost.

Produktets opløselighed er som følger:

Temperatur

Vægt – %

10º C

14,0%

20º C

17,8%

30º C

21,3%

40º C

26,8%