Mælkesyre, E-270, er en vidt udbredt syre i naturen, og den dannes naturligt i kroppen.

Produktet fremstilles industrielt ved mælkesyregæring af sukkerarter under tilsætning af calciumcarbonat, så mælkesyren neutraliseres.

Når gæringen er tilendebragt, fjernes rester af sukker og urenheder, mælkesyren frigøres ved svovlsyretilsætning, og den inddampes til f.eks. en 80% vare.

Mælkesyre har konserverende effekt og bruges desuden til at regulere surhedsgrad og smag.

Mælkesyre har en meget bred anvendelse indenfor levnedsmiddelindustrien.