Tænk muligheder med Procudan Blends! Den kundetilpassede løsning sammensættes med afsæt i behovet for Ingredienser, Emballage, Logistik, Kvalitet og Processer.

 

Produktionen i den ene virksomhed kan være meget forskellig fra produktionen i en anden, næsten identisk virksomhed. Nogle har udelukkende egen produktion, mens andre anvender halvfabrikata leveret på rette tid og sted. Værdikæden bag et produkt kan tage mange former, og det er vigtigt at være opmærksom på potentielle muligheder i den aktuelle opsætning. Som alt andet kan strukturen i værdikæden nemlig fornyes og optimeres, så den er en stabil drivkraft for innovation og vækst.

Tænk muligheder med Procudan Blends
Etablering af en unik løsning, som driver vækst, er grundlaget for Procudan Blends. Løsningen er altid med udgangspunkt i de reelle behov, og herudfra træffes nødvendige til- og fravalg ud fra Procudan Blends modellen:

Tænk muligheder med Procudan Blends! Den kundetilpassede løsning sammensættes med afsæt i behovet for Ingredienser, Emballage, Logistik, Kvalitet og Processer.

En komplet kundetilpasset blanding sammensættes ud fra Procudans fødevareingrediensportefølje. Emballeringen udvælges blandt Procudans dynamiske udvalg med øje for de aktuelle behov – hvad enten blandingen skal bruges til videreforarbejdning eller skal skille sig ud på detailhandlens hylder. Logistik er et bærende og yderst vigtigt parameter, hvad enten løsningen drejer sig om halvfabrikata, der skal indgå i den videre produktion eller produktionen delvist skal outsources. Just-in-Time logistik skaber værdi, og det samme gør kvalitet på GFSI-niveau. Fødevareproduktion er reguleret af omfattende regler, som sikrer forbrugernes tryghed og sikkerhed. Procudan Xtranet gør det let at holde overblik over alle kvalitetsdokumenter døgnet rundt. Processer er med til at sikre, at produktionen forløber ens hver gang, og derfor er disse også oftest bundet op på nuværende maskiner og omgivelser. Et helikopterperspektiv på processerne kan vise vejen til vækst gennem øget fleksibilitet, kapacitet eller reducering af flaskehalse.

Sammensæt din egen løsning
Den unikke situation og kundens forretning danner grundlag for Procudan Blends-løsningen. Gennem åben dialog udvikler vi værdi i fællesskab og skaber den rette løsning.

Skab et nyt produkt
Procudan Blends åbner for helt nye muligheder. Lad ikke produktionsudstyr og flaskehalse være begrænsningen. Tænk i nye produkter, der kan revolutionere markedet og skabe værdi hos forbrugeren. Eller søg potentialet i at optimere eksisterende produkter. Din verden og hverdag danner grundlag for vores fælles løsning.

Skalér op eller ned
Hensyn til medarbejdernes ve og vel står øverst på virksomhedernes miljødagsorden. Ingen ønsker nedslidning, der kan reducere medarbejdernes livskvalitet. Af den grund vælger flere virksomheder at formindske emballagestørrelsen, så antallet af tunge løft reduceres. Alternativt vælger de at opskalere til big bags, hvor maskiner håndterer vægten. Ender blandingerne på detailhandlens hylder, er den rette forbrugerstørrelse afgørende.

Tænk stort med små leverancer
En produktionsproces består af mange faser med mange delkomponenter, der alle optager lagerplads. Plads, som ofte er en bekostelig affære grundet kapitalen, som er bundet heri. Procudan Blends muliggør en optimeret lagerløsning med fokus på cash-flow og optimal Just-in-Time leverancer.

Din verden – vores fælles løsning
Procudan Blends skaber plads, så du kan gøre det, som du gør bedst. Løsningen tager udgangspunkt i hverdagens udfordringer og i fællesskab skabes en løsning, som gør en positiv forskel på din bundlinje og fremtidige vækst.

Ønskes yderligere dialog omkring en Procudan Blends løsning, så kontakt Produktchef Martin Jakobsen eller din Procudan Kundechef.