Papir

Naturlig emballage

Papiremballage er en naturlig løsning. Hvad enten det er til fødevarer, pharma eller foder kan emballagen udvikles med den rette størrelse og de ønskede barriereegenskaber.

Papiremballage kan sammensættes på mange måder. Block bottomPinchOpen mouth eller Ventil - mulighederne er mange. Ofte leveres papiremballage i kombination med et lag indvendig plast, der sikrer forlænget holdbarhed og forstærker emballagens barriereegenskaber.

De forskellige muligheder for konstruktion gør det muligt at undgå unødvendig overemballering. Op- eller nedskalering af emballagestørrelser forbedrer arbejdsmiljøet, når designet tager højde for åbning, transportering, tømning og fyldning.

Procudan er eksperter i papiremballage, og med en individuel logistikløsning sikrer vi fleksibilitet og sikkerhed i leverancer – også sammen med ingredienser.

 

Krav til emballage og fødevaresikkerhed

Papiremballage til fødevarer er altid på GFSI-niveau i forhold til fødevaresikkerhed og kvalitet. Alle dokumenter og certifikater er tilgængelige på Mit Procudan.

Procudan rådgiver gerne om fødevarekontaktmateriale og de mange krav til lovgivning og emballage, så vi i fællesskab med vores kunder finder det rigtige match til slutproduktet.

Procudan anvender kun papir af høj kvalitet fra autoriserede kilder, som er mærkede med PEFC og FSC-certifikater. Disse mærker garanterer fuld sporbarhed og er garanti for, at papiremballagen er baseret på bæredygtig skovdrift.

 

Udseendet taler til kunderne

Emballagen er fødevarens stærkeste kommunikationsmedie, og den har med sit tiltalende eller informative udseende stor indflydelse på købsbeslutningen i butikken. På mellemlageret er det vigtigt, at informationerne på emballagen er lette at afkode, og at emballagen er nem at arbejde med under pakningen af varer.

Vi guider vores kunder til at vælge den rigtige emballagetype, men også det rigtige design på emballagen, så købeincitamentet hos forbrugeren og arbejdsgangen på lageret bliver så effektiv som muligt.

Procudan er eksperter i papiremballage. Men vi anbefaler altid den løsning, der har størst værdi for vores kunder, hvad enten det er papiremballageplast eller storsække til fødevarer.

 

Lad os finde en fælles løsning

Relevante produkter