Single Point Sourcing

Køb alle ingredienser og emballager ét sted


I ethvert samarbejde bestræber vi os altid på at forstå udfordringerne og se mulighederne fra kundens perspektiv.

Ingen kunder er ens, og derfor er løsningerne også vidt forskellige.

Med Single Point Sourcing samles alle indkøb af ingredienser og emballager ét sted. Det letter presset på skrivebordet, og frigør ressourcer til blandt andet innovation og produktudvikling.

Sæt fokus på værdien

Vores Single Point Sourcing-løsning reducerer antallet af leverandører og dermed også omkostninger til audits og evalueringer.

Antallet af fakturerer og øvrige forretningsdokumenter mindskes tilsvarende.

Løsningen bygger på kontrakter og just-in-time logistik, som sikrer leverancer og reducerer risici for produktionsstop.

Varelageret holdes på et lavere niveau, hvilket binder mindre kapital, og som i stedet frigøres til at udvikle værdi andre steder i din forretning.

En løsning der sparer tid, penge og plads


I fællesskab med kunden begynder vi altid med at drøfte, hvordan vi udvikler størst mulig værdi.

Vi identificerer de ingredienser og emballager, som skal indgå i løsningen, og vi udarbejder en fælles plan, der involverer alle relevante personer i udviklingen af Single Point Sourcing-løsningen.

Vi har en beregningsmodel, der præcist viser, hvilken værdi en Single Point Sourcing-løsning giver den enkelte kunde.

Sikker proces for implementering og drift


Med vores netværk af partnere og producenter får du adgang til global sourcing af GFSI-certificerede ingredienser og emballager. Vi starter med de produkter som lettest tages ind i Single Point Sourcing-løsningen, og som giver øjeblikkelig værdi.

De øvrige produkter indfases i det tempo, som vi sammen aftaler i implementeringsplanen.

Løsningen skal følge med tiden, og vi sikrer i fællesskab, at den altid udvikler reelt oplevet værdi.

Alt det praktiske forankres i vores afdeling, Supply Service. Alt sammen med det klare mål at lette hverdagen for dig som kunde hos os.

Overblik inklusive alle fødevaresikkerhedsdokumenter findes altid online på Mit Procudan.