Sourcing

Effektivt og ansvarligt indkøb


Bæredygtighed er et omdrejningspunkt for mange – også for arbejdet med mange af vores kunder.

Vi tager et fælles ansvar for at vores løsninger og produkter reducerer påvirkningerne på miljøet. For eksempel arbejder vi kontinuerligt med optimering af transportkapacitet, der etableres direkte med leverancer mellem partnere og kunder eller samles i fleksible, miljøvenlige logistik- og lagerløsninger.

Vores netværk af strategiske partnere og producenter er nøje udvalgt ud fra krav til etik, bæredygtighed og socialt ansvar.

Vi sikrer, at alle samarbejder bliver Code of Conduct efterlevet, og vi stræber efter bæredygtige løsninger, som opfylder – eller overgår - vores kunders forventninger.

Sammen med vores kunder udvikler vi de bedste og mest værdifulde løsninger baseret på åbenhed og dyb gensidig indsigt i hinandens verden.

Den viden og indsigt kombinerer vi med vores dybe kendskab til de forskellige markeder og deres bevægelser.

Vores kunder kan derfor samle og effektivisere deres indkøb
via vores brede produktportefølje, der dækker over:

Ingredienser

Emballage

ProCera® ostevoks

Procudan Blends

Non-food

Få bedre tid og større tryghed


Leverandørstyring kan være ganske omfattende.

Audits, evaluering og daglig håndtering af leverandører kræver fokus og tid, der går fra kerneforretningen. Sourcing via Procudan frigør dine ressourcer, da vi står inde for forsyningskæden.

Alle i Procudans forsyningskæde er underlagt løbende audits og evalueringer, og måles løbende ift. faste målsætninger.

Du får sikkerhed for levering af rette produkt i rette kvalitet på rette tid og sted, og du har det store overblik i vores kundecenter Mit Procudan.

Tryghed sat i system


Faste politikker og ufravigelige processer er for os et sourcing grundvilkår.

Vi bruger en risikobaseret proces, hvor partnere og producenter kategoriseres
efter eksempelvis fødevaresikkerhed og kvalitetsniveau samt hvor kritisk de er for vores aktiviteter.

Kontrakter med os sikrer aftalt volumen og aftalt pris baseret på jeres behov og aftræksforventninger over året.

En Single Point Sourcing-løsning vil spare jer for yderligere tid, penge og plads, og den vil reducere jeres forsyningsrisiko.

Vi skaber tryghed for jer ved