Risikostyring

Rettidig risikostyring i en omskiftelig verden


Det eneste der er konstant, er forandringen.

Det, som vi ansér som helt sikkert i dag, kan være forandret i morgen. Prioriteringerne kan være ændret på et øjeblik, og nye udfordringer og risici kan dukke op.

Derfor er risikostyring et helt centralt element i vores daglige virke, som bygger på blandt andet vores konstante udsyn og evaluering af råvaremarkederne.

Kendte, som potentielle trusler, kræver indsigt og proaktive handlinger for at sikre forsyningssikkerheden og et stabilt flow af leverancer til vores kunder.

Sammen finder vi det bedste værn mod produktionsstop


I usikre markeder tyr man ofte til ekstra indkøb for at sikre produktionen. Ulempen er, at indkøb af varer binder kapital på lageret. Det er en balancegang at købe nok - men ikke for meget.

En løsning tilpasset jeres ønsker og behov sikrer aftalt volumen og aftalt pris.

Vores dygtige kolleger i Supply Service sørger for al koordinering, hvilket gør hverdagen enkel og garanterer præcise leverancer med mulighed for stødlager.

Den personlige rådgivning er altid i centrum og kombineret med vores digitale løsninger, som f.eks. kundeportalen Mit Procudan, letter vi hverdagens arbejde hos vores kunder.

Vi sikrer på den måde, at vores kunder reducerer risikoen for produktionsstop og likviditetsbindingen i varelageret.

Styr på lovgivningen


Hvert land har sin lovgivning, og den er ikke altid lige logisk.

Når produkter pålægges told og afgifter, kan det være en stor administrativ opgave at holde styr på nye satser og specifikke produktregler, som ofte ændrer sig med kort varsel.

Kvoter og MIP-priser kræver specialiseret viden, og her hjælper vi vores kunder med samhandlen, så indkøbet altid foregår efter den gældende lovgivning.

Vi skaber tryghed for jer ved