Logistik & Lager

Fleksibilitet giver bedre flow og plads


Værdi kan tage mange former og udmønte sig på mange måder. Det som nogle tillægger stor værdi, betyder ikke noget for andre.

Den rigtige og værdifulde løsning udvikles altid med udgangspunkt i vores kunders verden og behov.

Ingen af vores kunder er ens. Hvad enten der er brug for dag-til-dag-leverancer eller levering af store varepartier direkte fra producenten, tilpasses løsningen altid efter kundens behov og ønsker.

Kontrakter med os sikrer aftalt volumen og aftalt pris.

Vores Supply Service sørger for al koordinering, hvilket gør hverdagen enkel og garanterer præcise leverancer med mulighed for stødlager.

På den måde reducerer vores kunder likviditetsbindingen i varelageret og risikoen for produktionsstop. Jo bedre vi kan kombinere levering af ingredienser, emballager og Procudan Blends, når lastbilerne skal fyldes, jo mere til gavn for miljøet er det.

Trygt fødevarelager


Håndtering af fødevarer kræver fuldt fokus på sikkerheden. Vores fødevaresikkerhed på GFSI-niveau garanterer fuld sporbarhed, dokumentation og overholdelse af alle regler på området.

Vores fødevarelager med kølefaciliteter bruges udelukkende til fødevarer, og tapning af flydende fødevarer foregår i vores specialindrettet tapperum.

Vi har stor erfaring med at håndtere alle varetyper efter forskrifterne.

Det gælder både økologiske, kosher, halal, konventionelle og allergener, hvor alle produkter bliver håndteret, opbevaret og transporteret efter specifikationer eller regler på området.

Ansvarlig udnyttelse af ressourcerne er en del af vores CSR-politik, og når der undtagelsesvist sker spild på vores fødevarelager, sender vi brugbare produkter videre til anvendelse i landbruget.

Vi skaber tryghed for jer ved