Værdier

En værdifuld tilgang

Procudans identitet bygger på fire værdier: ProaktivitetRespektEffektivitet og Trivsel.

Værdierne brolægger vejen til at nå vores mål og indfri virksomhedens vision og mission. Gennem det daglige virke skaber værdierne grundlag for de valg vi træffer, og de konkrete handlinger vi udfører.

  • Vi er proaktive så oplevelsen er større end forventningen!
  • Vi udviser respekt i alt hvad vi gør
  • Vi er effektive i alle samarbejdsrelationer
  • Vi skaber trivsel ved at vise stolthed og glæde

Værdierne er udtrykt i fire malerier, som er skabt af medarbejderne i fællesskab. Malerierne hænger i Procudans kantine, og motiverer os dagligt til i samarbejde med kunder og partnere at skabe reelt oplevet værdi.

Billede Værdier

Skal vi tale sammen?