Sourcing

Effektivt og ansvarligt indkøb

Kendskab til markeder og forståelse for markedets bevægelser er fundamentet for Procudans sourcing. Du kan samle og effektivisere dit indkøb via vores brede produktportefølje, som dækker over:

Billede
Billede Let presset på skrivebordet - desktop og tablet

Let presset på skrivebordet

Audits, evaluering og daglig håndtering - enhver leverandør kræver tid. Sourcing via Procudan frigør dine ressourcer, da vi står inde for forsyningskæden. Du får tryghed med rette produkt i rette kvalitet på rette tid og sted.

Kontrakter med Procudan sikrer aftalt volumen og aftalt pris baseret på afstemte aftræksforventninger over året. En Single Point Sourcing-løsning vil spare dig tid, penge og plads, og den vil reducere din forsynings risiko.

Bæredygtig og ansvarlig sourcing

Vores netværk af strategiske partnere og producenter er nøje udvalgt ud fra Procudans krav til etik, bæredygtighed og socialt ansvar. Vores forsyningskæde bidrager positivt til vores kunders bæredygtighed og omdømme, idet vi sikrer at alle samarbejder bliver Code of Conduct efterlevet, og vi stræber efter bæredygtige løsninger, som opfylder vores kunders forventninger.

Bæredygtighed for fremtiden er vigtig. Vi tager ansvar for os selv, vores løsninger og produkter og for at reducere påvirkningerne på miljøet. For eksempel arbejder vi kontinuerligt med optimering af transportkapacitet, der etableres direkte leverancer mellem partnere og kunder eller samles i fleksible, miljøvenlige logistik- og lagerløsninger hos Procudan.

Tryghed sat i system

Faste politikker og ufravigelige processer er et sourcing grundvilkår i Procudan. Vi bruger en risikobaseret proces, hvor partnere og producenter kategoriseres baseret på eksempelvis fødevaresikkerhed og kvalitetsniveau, og hvor kritisk partneren er for vores aktiviteter.

Alle i Procudans forsyningskæde er underlagt løbende audits og evalueringer og måles løbende ift. faste målsætninger. 

Billede Tryghed sat i system

 

Lad os finde en fælles løsning