Risikostyring

Rettidig og relevant risikostyring

Verden forandres og nye risici opstår. Prioriteringer kan ændres på et øjeblik. Risikostyring indgår i Procudans daglige virke bl.a. med vores konstante udsyn og evaluering af råvaremarkederne. Potentielle trusler kræver indsigt og proaktive handlinger for at sikre forsyningssikkerheden og et stabilt flow af leverancer til vores kunder.

Billede Sourcing: Viden er afgørende

Sourcing: Viden er afgørende

Markederne påvirker hinanden og indkøbstidspunktet er altid afgørende. Øjeblikke kan være forskellen på gevinst, tab og ikke mindst tilgængelighed. Procudans dybe markedskendskab styrker vores kunders beslutningsgrundlag til at træffe afgørende valg om indkøb af produkter. Samtidig sikrer vores omfattende netværk af strategiske partnerskaber og producenter en stabil forsyning med mulighed for dobbelt-sourcing og nødplaner, for at imødegå potentielle risici.

Styr på lovgivningen

Hvert land har sin lovgivning. Når produkter pålægges told og afgifter, kan det vær en stor administrativ opgave at holde styr på nye satser og specifikke produktregler, som ofte ændrer sig med kort varsel.

Kvoter og MIP-priser kræver specialiseret viden, og her hjælper vi vores kunder med samhandlen, så indkøbet altid forgår efter den gældende lovgivning.

Undgå produktionsstop

Indkøb af varer binder kapital på lageret, og det er en balancegang at købe nok, men ikke for meget. Ingen af vores kunder er ens, og det kræver fleksible løsninger, som altid tilpasses behov og ønsker.

Kontrakter med Procudan sikrer aftalt volumen og aftalt pris, og Supply Service sørger for al koordinering, hvilket gør hverdagen enkel og garanterer præcise leverancer med mulighed for stødlager. Procudan sikrer på den måde, at vores kunder reducerer risikoen for produktionsstop og likviditetsbindingen i varelageret.

Billede Undgå produktionsstop

Håndtering af det uforudsete

Coronavirussen ændrede i 2020 på kort tid hverdagen over hele verden. En ny global pandemi blev en trussel for sundheden, og hurtig omstilling og styring blev nødvendig. Hos Procudan står sikkerheden for medarbejdere, kunder og deres familier altid øverst, og der blev hurtigt vedtaget en række tiltag for at sikre de rette arbejdsvilkår. I fællesskab med vores strategiske partnere og producenter arbejder vi løbende tæt for at sikre stabile leverancer til vores kunder.  

Billede De teknologiske muligheder

De teknologiske muligheder

Digitale løsninger som kan lette hverdagen hos vores kunder, er altid i fokus og løbende i udvikling hos Procudan. Udgangspunktet er altid kundernes behov, da det er disse behov, som skal definere kontakten med Procudan – både online og i den fysiske verden.

Den personlige rådgivning er altid i centrum. F.eks. letter vores kundeportal Mit Procudan hverdagens arbejde hos vores kunder.

 

Lad os finde en fælles løsning