Privatlivspolitik og
ansvarsfraskrivelse

Personoplysninger og vilkår for brug af hjemmesiden

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig det indhold, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold generelt.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om dit brug af websitet, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i Cookies. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brug af billeder og video

Billeder og video af genkendelige personer omfattes af persondataloven. Procudan afvejer nøje enhver offentliggørelse af billeder og video af personer. Det afgørende kriterium er, at personer som optræder på billeder og video, ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket ud fra en normal betragtning.

Ved arrangementer

Procudan bruger billeder og video fra arrangementer i trykte og digitale medier. Det kan være på hjemmesiden, i nyhedsbreve, i tryksager og på sociale medier.

Deltagere ved Procudans arrangementer giver tilladelse til, at Procudan må offentliggøre billeder og video fra arrangementet, hvor de er på. Det oplyses inden arrangementet, at man som deltager giver samtykke til, at Procudan må bruge billeder og video fra arrangementet. Ønsker en deltager et billede fjernet, hvor personen er på, kan der rettes skriftlig henvendelse til Procudan, og billedet vil blive fjernet i det omfang, det er muligt.

Oplægsholdere ved Procudans arrangementer giver samtykke til at billeder og video, hvor de er på, må offentliggøres sammen med navn, titel og virksomhed. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldelse ved skriftlig henvendelse til Procudan. 

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.

Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til pro@procudan.com.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Vilkår for brug af hjemmesiden

Der stilles ingen garantier af nogen art eller nogen form for løfte, når det gælder aktualitet, fuldstændighed og nøjagtighed for hjemmesidens indhold. Ligeledes er oplysningerne på denne hjemmeside ikke udtømmende. Vælger du at foretage nogen form for handling på baggrund af hjemmesidens oplysninger, sker det ved egen risiko og ansvar.

Procudan påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, som måtte forefindes i de oplysninger, som denne hjemmeside indeholder.

Procudan forbeholder sig retten til at ændre, modificere og fjerne oplysninger fra hjemmesiden eller hindre brugere adgang til hjemmesiden.

Hjemmesiden kan indeholde hyperlinks til tredjemands hjemmesider. Disse hyperlinks skal ikke anses som en anbefaling af tredjemands hjemmeside eller en garanti for de oplysninger som forekommer på tredjemands hjemmeside. Procudan påtager sig intet ansvar for skader, som er opstået ved brug af hyperlinks, som kan forefindes på Procudans hjemmeside.

Procudan kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for driftstab, avancetab, følgetab, indirekte tab, skader, indirekte skader, følgeskader eller andre indirekte tab og skader, som måtte opstå ved brug af hjemmesiden, eller hindring af adgang til hjemmesiden. Dette gælder uanset, om Procudan er blevet gjort opmærksom på, eller advaret omkring en eventuel mulighed for et sådant tab.

Procudan giver ikke ved adgang til hjemmesiden brugeren ret til at bruge Procudans varemærker, kendetegn eller andre immaterielle rettigheder, som måtte forefindes på hjemmesiden. En sådan adgang kræver et udtrykkeligt samtykke fra Procudan, eller den tredjemand, som ejer varemærket, kendetegnet eller den immaterielle rettighed.

Alt indhold på Procudans hjemmeside er ophavsretligt beskyttet. Oplysninger på hjemmesiden kan udskrives til egen personlig brug, men må ikke distribueres videre i erhvervsøjemed. Ønskes indholdet på hjemmesiden anvendt i et videre omfang, kræver det Procudans udtrykkelige samtykke.

Enhver tvist om nærværende vilkår skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Kolding.

Nærværende vilkår accepteres ved brug af hjemmesiden. 

Websitet ejes og publiceres af

Procudan A/S
Bronzevej 1
6000 Kolding
Telefon: +45 7550 8000
Email: pro@procudan.com