Plastik med et grønt fodaftryk

Jordens råstof-reserver har alle en udløbsdato. Klimaforandringer og global opvarmning er virkeligheden i dag. Stadig flere drivhusgasser udledes i atmosfæren, og en del kan ledes tilbage til afbrændingen af fossile brændstoffer (olie, gas og kul). Vores hverdagsliv og brugen af ressourcer har en enorm påvirkning på verden omkring os.
Skrevet den 24.05.2017
Plastik med et grønt fodaftryk

Så, vi er nødt til at tage alternativer til os!

Traditionel plastik fremstilles i dag af råolie. Men nye materialer er ved at finde fodfæste. Eksempelvis plastik lavet af sukkerrør eller strå. Alternativer, der nedbringer CO2 udledningen, og på samme tid har samme karakteristika og parametre som fossile brandstoffer, hvilket er en stor fordel i en grøn omstilling.

Lad Procudan hjælpe med at identificere produkter, som er velegnede til en grøn omlægning. Kontakt din Procudan Kundechef – et mere miljøvenligt valg koster ikke en formue!

Se mere om Procudans miljøvenlige emballageportefølje.