Ny barselsvikar i kvalitet

Kvalitetskoordinator, Signe Bergenholtz Engelbrecht, er gået på barsel, og derfor byder vi velkommen til Signes barselsvikar, Malene Troiner Ladegaard, som blev ansat den 1. april 2022, og på nuværende tidspunkt indgår i kvalitetsteamet. Malene har en professionsbachelor fra Erhvervsakademiet i fødevareteknologi og -applikation bag sig.
Skrevet den 26.05.2022
Ny barselsvikar i kvalitet

Glæden ved fordybelse

Malene vil besvare og håndtere kundehenvendelser, udtage prøver til analyse og i det hele taget være at finde i både lager og produktion i forbindelse med fødevaresikkerhed og -kvalitet. Derudover være medvirkende til at udbrede forståelsen af CO2-beregninger.

Malene glæder sig over at fordybe sig, finde løsninger og ikke mindst forklaringer, når der sker afvigelser.

”Jeg kan godt lide at have muligheden for at fordybe mig. Herunder at man ud fra de analyser og prøver der bliver taget i forbindelse med produktion, får mulighed for at finde en forklaring, hvis der sker afvigelser.”

Malene Troiner Ladegaard, Quality Coordinator

Fra praktikforløb og bachelorprojekt til barselsvikariat

Procudan som virksomhed er ikke ’ukendt land’, da Malene tidligere har været praktikant og skrevet bachelorprojekt i samarbejde med os.

Det er langt fra en ny historie, at praktikanter ender i et job hos os, og det er netop nogle af de CSR-initiativer, som Procudan efterlever i hverdagen.