Bæredygtig helhed

I den daglige råvarehåndtering på Procudans lager sker det ind i mellem, at der går hul på et produkts emballage. Produktet kan derfor ikke anvendes i fødevareindustrien og skal destrueres.
Skrevet den 06.03.2018
Bæredygtig helhed

For at mindske spild og som et alternativ til bortskaffelse har Procudan indgået et samarbejde med Adival (ScrapTrans). Spild- og restprodukter formidles herigennem videre til landbrugssektoren. I den rette kombination kan fødevarer nemlig berige dyrevelfærden.

Procudan tænker bæredygtighed ind i en større helhed og får det bedste ud af de produkter, som af forskellige årsager må bortskaffes. Bæredygtighed og miljøhensyn er centrale elementer i Procudans CSR-politik.

Udnyt Procudans lager- og logistikløsning

Med afsæt i hver enkelt kundes behov tilbyder Procudan en stærk, fleksibel og effektiv lager- og logistikløsning. Løsningen omfatter både lagerfaciliteterne i Kolding og/eller direkte leverancer fra vore partnere. Dertil kommer ompakning, hvor emballagestørrelsen kan op- eller nedskaleres. Endelig kan en optimal løsning reducere kapitalbindingen i lageret.

Vil du vide, hvordan Procudans lager- og logistikløsning kan understøtte dine behov? Så kontakt din Procudan Kundechef og diskutér mulighederne!