Kvalitet

Vores certificeringer viser, hvem vi er

Fødevaresikkerhed er ikke til diskussion – det må og skal være i orden.

Vi stræber altid efter at leve op til de højeste certificeringer, for når det kommer til stykket, er certificeringerne ikke til for vores skyld. De er til for kunderne. Vores løsninger er resultatet af en kompromisløs tilgang til kvalitet, og certificeringerne er beviset.  

Procudan har højeste fødevarecertificering på Global Food Safety Initiative-niveau (GFSI) samt den højeste smiley-status i den danske smiley-ordning. 

Den sikre indgang til en verden af ingredienser og emballage

I en globaliseret verden med stigende kompleksitet og konkurrence er det Procudans ambition at gøre fødevareproduktion enkel, overskuelig og ikke mindst sikker.

Procudan er eksperter i ingredienser og emballage af højeste kvalitet. Vi har et globalt netværk af producenter, og vi er kompromisløse, når det kommer til fødevaresikkerhed.

Løbende forbedring af procedurer og systematisk kvalitetssikring er et grundvilkår for alle i forsyningskæden. De er underlagt samme strukturerede kvalitetsprocesser med løbende audits og evalueringer.

Billede Den sikre indgang til en verden af ingredienser og emballage

Når det ydre også tæller

Fødevaresikkerhed handler ikke kun om selve ingredienserne. Det handler også om det ydre. Emballagen spiller nemlig en afgørende rolle i forhold til produktets sikkerhed, og kravene til fødevarekontaktmaterialer er høje. 

Procudan tænker emballage ind fra start og sikrer, at fødevare og emballage er to sider af samme sag.  

Tilgængelig og transparent dokumentation

Tillid og transparens er grundlaget for ethvert udviklende og udbytterigt samarbejde. Men når det kommer til fødevaresikkerhed, er tillid ikke nok. Sikkerhed kræver dokumentation.

Derfor er al relevant produktdokumentation tilgængelig online døgnet rundt på Mit Procudan.

Vi spiller med åbne kort

Fejl er uundgåelige i alle brancher, og fødevarebranchen er ingen undtagelse. Forskellen på samarbejdspartnere består i, hvad man gør for at forebygge fejl, og hvordan man lærer af fejlene.

I Procudan spiller vi med åbne kort – også når der opstår fejl. Vi agerer proaktivt og informerer alle relevante parter, samtidig med vi gennemfører vores systematiske årsagsanalyse. Vi tager del i ansvaret og gør vores for at forebygge en gentagelse.

Billede Alle har ret til at vide, hvad de spiser

Alle har ret til at vide, hvad de spiser

Svindel med fødevarer er desværre et stigende problem, hvor omfattende snyd med alt fra olivenolie og oregano til fisk og frugt er blevet afsløret.

Vi mener, at løsningen er en kombination af kontrol og forebyggelse - og ansvaret er vores. Vi arbejder konstant og systematisk på forebyggelse af fejl og svindel. Ikke bare hos os selv, men i hele forsyningskæden.

Kun på den måde kan vi fortsat indfri forventningerne og opretholde den gensidige tillid.

 

Skal vi tale sammen?