Salt

Natriumclorid fremstilles ved udskyldning fra underjordiske saltlag, som pumpes op fra undergrunden via tryk og inddampes under vakuum.

Procudan fører et komplet udvalg af fødevaresalte i høj kvalitet og renhedsgrad.

Standardsortimentet består af tre forskellige kornstørrelser, hvilket har betydning for opløseligheden:

Ekstra fint raffineret salt
Anvendes f.eks. i tørblandinger, hvor der kræves en finkornet kvalitet for at sikre homogeniteten i blandingen. Fås også jodberiget.

Fint raffineret salt
Anvendes til saltning af fødevarer. Fås også jodberiget.

Mellemfint raffineret salt (IVX)
Grovkornet salt.

Herudover fås:

Microzo salt
Anvendes primært til saltning af smør, men også til andre produkter, hvor hurtig opløsning er nødvendig.